Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете само оцветените полета. В колоната Брой ученици попълнете необходимите за училището брой учебници. В колона Брой учители попълнете броя на учеители, които ще преподават с тези учебници/учебни комплекти. Съхранете файла.
На имейл адреса, от който ни изпратите бланките за заявка, ще получите попълнени, подписани и подпечатани от наша страна договори с изх. номер и дата.
Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net.
Заявки за единични бройки от познавателните книжки и помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон и e-mail.
 

 

Заявка за учебници за 1.-7. клас

за учебната 2021-2022 година
Заявка за 1.-7. клас
Заявка за 1.-7. клас
Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със срок на ползване 1 учебна година.
    Учебниците за ТРЕТИ и СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2021/2022 година, т.е. учебната 2021/2022 година ще бъде първа година на ползването им.