Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:

 • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
 • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
 • по факс - 02/943 4397;
 • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

 1. Учебникът по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за ТРЕТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.
 2. Учебникът по МУЗИКА за ТРЕТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.
 3. Учебниците за СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.
 • При заявка на учебници по Музика за 3. и 7. клас, учителите получават безплатно: екземпляр от учебника, книга за учителя, комплект музикални дискове, достъп до електронно четим вариант на учебника и е-учебник.

 • При заявка на учебници по Компютърно моделиране за 3. клас и Информационни технологии за 7. клас, учителите получават безплатно: екземпляр от учебника, електронна книга за учителя, ресурси, достъп до електронно четим вариант на учебника и е-учебник.

 • Учебниците за ТРЕТИ и СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.

 • В колоната „Брой ученици” попълнете необходимите за училището брой учебници.

 • В колоната „Брой учители“ попълнете броя на учителите на съответния клас.

 
Вид документ
Избери формат на файла

Заявка за учебници

за 3. клас и 7. клас

Заявка 3. и 7. клас

Договор за учебници

за 3. клас и 7. клас

Договор
Договор