Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от учебниците и уебните помагала, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.

 

Учебници за 2.-6. клас

Заявка за 2.-6. клас

Заявка 2.-6. клас
Заявка 2.-6. клас

Договор за 2.-6. клас

дОГОВОР 2-6 КЛАС
дОГОВОР 2-6 КЛАС

 

Учебници за 8. клас

Заявка за Музика за 8. клас

Заявка Музика 8. клас
Заявка Музика 8. клас

Заявка за Информационни технологии за 8. клас

Заявка Информационни технологии 8. клас
Заявка Информационни технологии 8. клас

Заявка за Информатика за 8. клас

Заявка Информатика 8. клас
Заявка Информатика 8. клас
Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със срок на ползване 1 учебна година.
  2. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им.
  3. Учебниците за ОСМИ клас са в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2017/2018 година ще бъде първа година на ползването им. Заявка за тях можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
  4. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.