Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
 

 

Заявка за учебници за 1.-7. клас

за учебната 2020-2021 година
Заявка за 1.-7. клас
Заявка за 1.-7. клас

Договор за учебници за 1.-7. клас

за учебната 2020-2021 година
Договор за 1.-7. клас
Договор за 4. клас
Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със рок на ползване 1 учебна година.
    Учебниците заВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2020/2021 година, т.е. учебната 2020/2021 година ще бъде първа година на ползването им.
  2. Учебникът по компютърно моделиране за 3. клас е със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2020/2021 година ще бъде трета година на ползването им. Учебната тетрадка по компютърно моделиране за 3. клас е със срок на използване 1 учебна година.
  3. Учебният комплект по компютърно моделиране за 4. клас се състои от учебник и учебна тетрадка. През учебната 2020/2021 година се заявяват учебни тетрадки според броя на учениците.
  4. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.