Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
 

 

Заявка за 4. клас

/КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, МУЗИКА/
Заявка за 4. клас
Заявка за 4. клас

Договор за 4. клас

/КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, МУЗИКА/
Договор за 4. клас
Договор за 4. клас
Забележка:
  1. Учебниците за ЧЕТВЪРТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2019/2020 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде първа година на ползването им.
  2. Учебният комплект по компютърно моделиране се състои от учебник и учебна тетрадка. През учебната 2019/2020 година се заявяват в комплект според броя на учениците.
  3. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.