Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Предучилищно възпитание

Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ясла

Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ЯСЛА - 1-3 години

Заявка ясла
Заявка ясла
Заявка Първа група

Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПЪРВА ГРУПА - (3-4 години)

Заявка първа група Заявка първа група
Заявка Втора група Заявка за програмна система

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ВТОРА ГРУПА - 4-5 години

Заявка втора група
Заявка втора група
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Talk with Echo - 5-6 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Talk with Echo - 6-7 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език