Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. В колоната Брой попълнете необходимите за ДГ/училището брой познавателни книжки. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field. Съхранете файла.
Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от познавателните книжки и помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Предучилищно образование

Във връзка с обезпечаването на задължителните подготвителни групи с познавателни книжки, издателство „Изкуства“ предоставя на вашето внимание заявка за познавателни книжки АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - подготвителна ТРЕТА ГРУПА (одобрена със заповед № РД 09-521/27.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката) и АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК - подготвителна ЧЕТВЪРТА ГРУПА (одобрена със заповед № РД 09-593/28.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката) за учебната 2020/2021 г.

Средствата за закупуване на познавателни книжки се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища, индексирани с допустимата инфлация.

Молбата ни е да попълните и изпратите на пощенския или електронен адрес на издателството заявката, за да могат познавателните книжки да бъдат доставени преди започване на учебната година.

Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Трета група Заявка за познавателни книжки

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 5-6 години

Заявка трета група Заявка трета група
Заявка Четвърта група Заявка за познавателни книжки

АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 6-7 години

Заявка Четвърта група
Заявка Четвърта група

Договор за доставка за познавателни книжки

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ГРУПА - 5-6 години

ДОГОВОР
ДОГОВОР

Договор за доставка за познавателни книжки

АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК ПОДГОТВИТЕЛНА ЧЕТВЪРТА ГРУПА - 6-7 години

ДОГОВОР
ДОГОВОР