Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете само оцветените полета. В колоната Брой ученици попълнете необходимите за училището брой учебници. В колона Брой учители попълнете броя на учеители, които ще преподават с тези учебници/учебни комплекти. Съхранете файла.
На имейл адреса, от който ни изпратите бланките за заявка, ще получите попълнени, подписани и подпечатани от наша страна договори с изх. номер и дата.
Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net.
Заявки за единични бройки от познавателните книжки и помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон и e-mail.

  

Предучилищно образование

Възрастова група Познавателни книжки
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка за познавателни книжки Заявка ДГ Заявка ДГ
Заявка Четвърта група

Заявка за познавателни книжки

АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -
6-7 години

Заявка Заявка
Заявка Трета група
Заявка за познавателни книжки

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -
5-6 години

Заявка Заявка
Заявка ВТОРА група
Заявка за познавателни книжки

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -
4-5 години

Заявка Заявка
Заявка ПЪРВА група
Заявка за познавателни книжки

АЗ СЪМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА -
3-4 години

Заявка Заявка