Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Английски език

  1. Учебниците за ВТОРИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години и влиза в сила от учебната 2020/2021 година, т.е. учебната 2020/2021 година ще бъде първа година на ползването им.
  2. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
Помагало
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Английски език ЗАЯВКА за програмна система

Play and Talk with Echo - 5-6 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език ДОГОВОР за програмна система

Play and Talk with Echo - 5-6 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език ЗАЯВКА за програмна система

Play and Talk with Echo - 6-7 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език ДОГОВОР за програмна система

Play and Talk with Echo - 6-7 години

Заявка Английски език
Заявка Английски език
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Write with Echo - 1. клас

Заявка
Заявка
Заявка Английски език Договор за програмна система

Play and Write with Echo - 1. клас

Договор
Договор
Заявка Английски език Заявка за програмна система

Play and Write with Echo - 2. клас

Договор
Договор
Заявка Английски език Договор за програмна система

Play and Write with Echo - 2. клас

Договор
Договор