Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Информационни технологии

  1. Учебникът по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ заТРЕТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.
  2. Учебниците за СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде първа година на ползването им.
  3. Заявки за учебниците за ОСМИ и ДЕВЕТИ клас можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
  4. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
  5. Във връзка с обезпечаването с учебни помагала по Информационни технологии и Информатика за учебната 2018/2019 г., издателството предоставя на вашето внимание заявки за учебни помагала от Образователната система ИТИ 1-4 клас. Училищата, чиито компютърни кабинети са оборудвани с MultiSeat Systems, молим да се свържат с нас допълнително на e-mail: office@izkustva.net.
Учебник  
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ИТ 6. клас

Заявка за учебник

Компютърно моделиране за 3. клас

Заявка КМ 3. клас
Заявка КМ 3. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 6. клас

Заявка ИТ 6. клас
Заявка ИТ 6. клас
Договор ИТ 6. клас  

Договор за доставка на учебник

Информационни технологии за 6. клас

Договор ИТ 6. клас
Договор ИТ 6. клас
Заявка ИТ 7. клас

Заявка за учебник

Информационни технологии за 7. клас

Заявка ИТ 7. клас
Заявка ИТ 7. клас
Договор ИТ 7. клас

Договор за доставка на учебник

Информационни технологии за 7. клас

Договор ИТ 7. клас
Договор ИТ 7. клас

Анекс към договор

Във връзка с Постановление за изменение и допълнение на ПМС N 79/23.03.2018 год.  за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, отнасящо се до осигуряване на допълнителни средства за ползване на електронно четими учебници на одобрените  със заповед на Mинистъра на образованието и науката учебници – печатни издания, за учениците от 1. до 7. клас включително, договорните цени на одобрените учебници на Издателство „Изкуства“ се променят.

ДОГОВОР
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 8. клас

Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 9. клас

Заявка за учебник

Информационни технологии за 9. клас

Заявка ИТ 9. клас
Заявка ИТ 9. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информатика за 8. клас

Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 8. клас
 

Заявка за образователна система по Информационни технологии 1 – 4 клас

Заявка ИТ 1-4 клас
Заявка ИТ 1-4 клас
 

Заявка за учебно помагало по Информационни технологии 5 – 10 клас

Заявка ИТ 5-8 клас
Заявка ИТ 5-8 клас