Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Информационни технологии

  1. Учебникът по КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ заТРЕТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде втора година на ползването им.
  2. Учебниците за СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде втора година на ползването им.
  3. Учебниците за ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влязоха в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде трета година на ползването им.
  4. Заявки за учебниците за ОСМИ и ДЕВЕТИ клас можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
  5. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
Учебник  
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Компютърно моделиране за 3. клас

Заявка КМ 3. клас
Заявка КМ 3. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за работна тетрадка

Компютърно моделиране за 3. клас

Заявка КМ 3. клас
Заявка КМ 3. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Договор за доставка на учебник

Компютърно моделиране за 3. клас

Договор КМ 3. клас
Договор КМ 3. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 6. клас

Заявка ИТ 6-7. клас
Заявка ИТ 6-7. клас
Заявка ИТ 7. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 7. клас

Заявка ИТ 6. клас Договор ИТ 7. клас

Договор за доставка на учебник

Информационни технологии за 6. и 7. клас

Договор ИТ 6.-7. клас
Договор ИТ 6.-7. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 8. клас

Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 9. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 9. клас

Заявка ИТ 9. клас
Заявка ИТ 9. клас
Заявка ИТ 9. клас  

Заявка за учебник

Информационни технологии за 10. клас

Заявка ИТ 10. клас
Заявка ИТ 10. клас
Заявка ИТ 6. клас  

Заявка за учебник

Информатика за 8. клас

Заявка ИТ 8. клас
Заявка ИТ 8. клас
 

Заявка за образователна система по Информационни технологии 1 – 4 клас

Заявка ИТ 1-4 клас
Заявка ИТ 1-4 клас