Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете само оцветените полета. В колоната Брой ученици попълнете необходимите за училището брой учебници. В колона Брой учители попълнете броя на учеители, които ще преподават с тези учебници/учебни комплекти. Съхранете файла.
На имейл адреса, от който ни изпратите бланките за заявка, ще получите попълнени, подписани и подпечатани от наша страна договори с изх. номер и дата.
Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
 • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
 • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net.
Заявки за единични бройки от познавателните книжки, учебници и учебни помагала, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон и e-mail.
 


 

Информационни технологии

 1. Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със рок на ползване 1 учебна година.
   Учебниците за ТРЕТИ и СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2021/2022 година, т.е. учебната 2021/2022 година ще бъде първа година на ползването им.
  2. Учебниците за ВТОРИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2020/2021 година, т.е. учебната 2021/2022 година ще бъде втора година на ползването им.
  3. Учебниците за ЧЕТВЪРТИ клас е със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2019/2020 година, т.е. учебната 2021/2022 година ще бъде трета година на ползването им.
  4. Заявки за учебниците за ОСМИ, ДЕВЕТИ и ДЕСЕТИ клас можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
  5. В колоната Брой ученици попълнете необходимите за училището брой учебници.
   
Учебник  
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка ИТ 6. клас

Заявка за учебник

Компютърно моделиране
за 3. и 4. клас

Заявка за 1.-7. клас
Заявка за 1.-7. клас

Заявка за учебник

Информационни технологии
за 6. и 7. клас

Заявка за 1.-7. клас
Заявка за 1.-7. клас
 

Заявка за учебник

Информационни технологии за 8. клас

Заявка
Заявка
 

Заявка за учебник

Информационни технологии за 9. клас

Заявка
Заявка
 

Заявка за учебник

Информационни технологии за 10. клас

Заявка
Заявка
 

Заявка за учебник

Информатика за 8. клас

Заявка
Заявка
 

Заявка за учебно помагало

Информатика за 11. клас

Заявка
Заявка
 

Заявка за образователна система по Информационни технологии 1 – 4 клас

Заявка ИТ 1-4 клас
Заявка ИТ 1-4 клас