Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Музика

Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със срок на ползване 1 учебна година.
  2. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
  3. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2018/2019 година ще бъде втора година на ползването им.
  4. Учебниците за ОСМИ клас са в сила от учебната 2017/2018 година. Заявка за тях можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
Учебник  
Вид документ
Избери формат на файла
Заявка Музика 1. клас  

Заявка за учебник

Музика за 1. клас

Заявка Музика 1. клас
Заявка Музика 1. клас
 

Договор за доставка

МУЗИКА за 1. клас

ДОГОВОР

Анекс към договор

Във връзка с Постановление за изменение и допълнение на ПМС N 79/23.03.2018 год.  за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, отнасящо се до осигуряване на допълнителни средства за ползване на електронно четими учебници на одобрените  със заповед на Mинистъра на образованието и науката учебници – печатни издания, за учениците от 1. до 7. клас включително, договорните цени на одобрените учебници на Издателство „Изкуства“ се променят.

ДОГОВОР
 

Заявка за учебник

Музика за 2. клас

Заявка Музика 2. клас ЗАЯВКА
Заявка Музика 3. клас

Заявка за учебник

Музика за 3. клас

Заявка Музика 3. клас Заявка
Заявка Музика 5. клас  

Заявка за учебник

Музика за 5. клас

Заявка Музика 2. клас ЗАЯВКА
Заявка Музика 6. клас  

Заявка за учебник

Музика за 6. клас

Заявка Музика 2. клас ЗАЯВКА
Заявка Музика 6. клас

Заявка за учебник

Музика за 7. клас

Заявка Музика 7. клас ЗАЯВКА
 

Договор за доставка

МУЗИКА за 3. и 7. клас

ДОГОВОР ДОГОВОР
   

Договор за доставка

МУЗИКА за 2., 5., 6. клас

ДОГОВОР ДОГОВОР
Заявка Музика 6. клас  

Заявка за учебник

Музика за 8. клас

Заявка Музика 8. клас
Заявка Музика 8. клас
Заявка Музика 6. клас

Заявка за учебник

Музика за 9. клас

Заявка Музика 9. клас
Заявка Музика 9. клас