Заявката можете да изтеглите и попълните от тази страница. Изберете формат на файла и съхранете формуляра за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Съхранете файла. Попълнената заявка можете да изпратите по следните начини:
  • директно от сайта на издателството чрез формата за заявка;
  • по електронната поща на издателството izkustva@yahoo.com или office@izkustva.net;
  • по факс - 02/943 4397;
  • по пощата на адрес: София 1700, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б
Заявки за единични бройки от помагалата, освен с формуляр, заявка се приемат и по телефон, e-mail или факс.


 

Музика

Забележка:
  1. Учебниците за ПЪРВИ клас са със срок на ползване 1 учебна година.
  2. В колоната Брой попълнете необходимите за училището брой учебници. При промяна на колона Брой, е необходимо да се актуализира колона Обща стойност. За целта с кликване с десен бутон върху клетката с Общата стойност, изберете от падащото меню Update Field.
  3. Учебниците за ВТОРИ, ПЕТИ и ШЕСТИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде трета година на ползването им.
  4. Учебниците за ТРЕТИ и СЕДМИ клас са със срок на ползване 3 учебни години. Срокът на ползване 3 учебни години влиза в сила от учебната 2018/2019 година, т.е. учебната 2019/2020 година ще бъде втора година на ползването им.
  5. Учебникът за ОСМИ клас са в сила от учебната 2017/2018 година.Учебникът за ДЕВЕТИ клас са в сила от учебната 2018/2019 година. Заявка за тях можете да направите в Издателство Изкуства, Книжна борса Изкуства (виж тук) и търговската мрежа в страната.
Учебник
Вид документ
Избери формат на файла
 

Договор за доставка

МУЗИКА за 1.-7. клас

ДОГОВОР ДОГОВОР
Заявка Музика 1. клас

Заявка за учебник

Музика за 1. клас

Заявка Музика 1. клас
Заявка Музика 1. клас

Заявка за учебник

Музика за 2. клас

Заявка Музика 3. клас

Заявка за учебник

Музика за 3. клас

Заявка Музика 5. клас

Заявка за учебник

Музика за 5. клас

Заявка Музика 6. клас

Заявка за учебник

Музика за 6. клас

Музика 7. клас

Заявка за учебник

Музика за 7. клас

Музика 8. клас

Заявка за учебник

Музика за 8. клас

Заявка Музика 8. клас
Заявка Музика 8. клас
Музика 9. клас

Заявка за учебник

Музика за 9. клас

Заявка Музика 9. клас
Заявка Музика 9. клас
Музика 10. клас

Заявка за учебник

Музика за 10. клас

Заявка Музика 10. клас
Заявка Музика 10. клас