Уеб дизайн

Автори: Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева-Гърдева, Красимир Харизанов

Издателство „Изкуства” и авторският колектив разработват учебното помагало за обучение по темата Уеб дизайн, предназначено за учениците, които изучават Информационни технологии в българските училища. От 2006 г. издателството целенасочено изгражда система от взаимно свързани учебни помагала, с които се реализира обучението по информационни технологии от 1. до 10. клас. В нашите книги се стремим да съчетаваме чисто практическата страна на информационните технологии с малко по-дълбоко вникване в тяхната същност. Представяме не само  процедурите, необходими за решаване на конкретни задачи, а и показваме принципните възможности на компютърните системи  и съвременните софтуерни технологии да решават такива задачи. Голямо внимание отделяме и на прилагане на наученото в клас при разработване на задачи (проекти) по ИТ.
Настоящото учебно помагало, предназначено за профилираната подготовка, не се различава по разнообразието на предлагания учебен материал от предишните книги. В помагалото ще се запознаеш със съвременните постижения в областта на Уеб дизайна. Акцентът в обучението е поставен върху планирането, проектирането, графичния дизайн и изграждането на уеб сайтове чрез използването на съвременни уеб технологии и стандарти. Специално внимание е отделено и на работата със системи за управление на съдържание като средство за създаване на динамични и лесни за поддръжка уеб сайтове. Учебното съдържание е представено в следните основни раздели:

  • Планиране на уеб сайт;
  • Проектиране и графичен дизайн на уеб сайт;
  • Изграждане, тестване и публикуване на уеб сайт;
  • Системи за управление на уеб съдържание;
  • Сигурност в уеб.
Решаването на конкретни задачи остава основна дейност в обучението – във всеки урок сме предвидили задачи за самостоятелна работа. Разбира се ние ще те напътстваме, а много помощни материали ще намериш в компактния диск с учебни материали към учебното помагало и на сайта на издателството: www.izkustva.net.


Разпределение - изтегли
 
Други помагала от поредицата:
• Обработка и анализ на данни
Мултимедия
• Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии