Хартиени вълшебства

Автор: Ангелина Жекова

Художник: Наталия Стойкова

Цена: 6,30 лв.

Учебните помогалоа са одобрени със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Хартиени вълшебства за ПЪРВА група

Учебното помагало „Хартиени вълшебства” съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности” за работа с хартия. То занимателно запознава 3–4 годишните деца с промените, които стават с хартията – сгъване, мачкане, лепене и други.
В основата на интереса към заниманията с хартия е разкриването на възможността от едни и същи изходни форми да се получават разнообразни обекти от действителността – къщи, дървета, цветя и превозни средства. С богатата си образност и емоционалност стиховете активизират въображението на децата, обогатяват емоционалните им преживявания и са великолепно средство за стимулиране на творческата им активност и самостоятелност.
Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.

Хартиени вълшебства за ВТОРА група

Учебното помагало „Хартиени вълшебства” съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности” за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То е ефективно средство за онагледяване, диференциране на образните представи на 4–5 годишните деца; за развитие на вариа­тивното и образно-логическото им мислене. Дава възможност активно да участват в изграждането на вариативни образи в самостоятелни или сюжетни композиции, предмети за игри и украса, подаръци – двуизмерни или триизмерни, върху плоскост или в пространството. Забавните образи на Ножичка, Лепилко и Сгъвко, както и задачите, поднесени в занимателна стихотворна форма, съдействат за по-лекото и увлекателно овладяване на умения за сгъване, рязане, изкъсване и други. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.

Хартиени вълшебства за ТРЕТА група

Учебното помагало „Хартиени вълшебства” съдържа теми и задачи за работа с хартия по образователните направления „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности”. Като разчита на интеграцията на изобразителната и конструктивно-техническата дейност, помагалото съдейства за развитието на детската наблюдателност, на образно-логическото мислене и конструктивно въображение на децата.
Помагалото за 5–6 годишните деца разширява знанията и уменията им за получаване на пластични изображения, разнообразни предмети, оригами и други. Конструкциите са достъпни за децата и осигуряват връзка със заобикалящата действителност, празниците и развлеченията.
Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.

Хартиени вълшебства за ЧЕТВЪРТА група

Учебното помагало „Хартиени вълшебства” за 6–7 годишните деца съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство” и „Конструктивно-технически и битови дейности” за работа с хартия и техники за апликиране и ху­до­жествено конструиране. То осигурява създаването на полезни и естетически конструкции за игри, диадеми и шапки за празници и развлечения, декори и герои за куклен театър и театър на маса.
Дава възможност на децата да прилагат и усъвършенстват придобитите умения за апликиране и конструиране, но в по-нова и по-творческа атмосфера при реализиране на познати и нови идеи. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.