От началото на 2022 г. Клет България ООД придоби обособена част от дейността по създаване и търговия с познавателни книжки, учебници и учебни помагала на издателство „Изкуства" ЕООД. Сделката бе финализирана на 10 януари и включва прехвърлянето на част от екипа на издателството към структурата на Клет и правата върху хартиените и електронните издания с утвърдената марка „Изкуства".

Всички Ваши заявки за познавателни книжки и учебни помагала с тези марки ще бъдат изпълнени от издателство „Клет", като по този начин ще опростим процеса на доставка и ще улесним Вашия избор.