Музика Информатика и ИТ Английски език

 

Музика
Музика

Актуално

Image 1ЗАЯВКИ за МУЗИКА 1. клас и МУЗИКА 5. класВ тази секция можете да разгледате учебниците по МУЗИКА за 1. клас и за 5. клас. В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебниците по Музика.
ЗАЯВКИ за УЧЕБНИ ПОМАГАЛА за ДЕТСКИ ГРАДИНИ за учебната 2017/2018 г.В тази секция ще намерите формуляри, писма, договори за заявка на учебни помагала.
Новият образователен сайт на Издателство "Изкуства" - образователна медияза разширяване знанията, уменията и отношенията на учителя, възпитателя, психолога, родителя.
Image 1НАУЧНА НАГРАДА 2017
Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера. Научната награда се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.
НОВИ ЗАГЛАВИЯВ тази секция ще намерите новите заглавия на Издателство "Изкуства".

Библиотека Изкуства

В ПОМОЩ НА ДИРЕКТОРА И УЧИТЕЛЯ
за учебната 2017/2018 г.В тази секция ще намерите МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА, съгласно изискванията на Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищно образование.
Image 1 АЗ СЪМ УЧИТЕЛ/ДИРЕКТОР В тази секция може да намерите годишни разпределения, годишни учебни планове, методически насоки и други полезни материали.
Image 2 АЗ СЪМ РОДИТЕЛ В тази секция можете да намерите полезни материали и статии, подходящи упражнения и информация за развиване на родителски умения.
Image 3 www.iti.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 1.–4. клас.
Сайтът съдържа голямо разнообразие от ресурси, допълващи и надграждащи обучението по ИТ.
Image 4 www.it.izkustva.netУеб-страница на образователната система Информационни технологии 5.–10. клас.
Сайтът съдържа
електронно съдържание на учебните помагала и допълнителни реусрси.