Пъстро календарче

Автори: Наталия Стойкова, Ангелина Жекова

Цена: 5,40 лв.

Учебното помогало е одобрено със заповед РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

„Пъстро календарче“ е занимателна книжка, която:

  • запознава с празниците на различните етноси и култури в нашата страна;
  • включва бележити дати, на които се отдава почит на исторически личности и събития;
  • отбелязва официалните и религиозните празници в България;
  • предлага интересни задачи за самостоятелно изпълнение от децата, както и два сценария за тържества на групата или класа /„Коледна изненада” и „Пролетно хорце”/;
  • съдържа и подходящи стихотворения за различни поводи;
  • дава възможност на децата сами да отбележат в календара и своите лични празници;
  • може да бъде превърнато и в природно календарче, като се използват метеорологични знаци; предлага именник с датите на повечето имени дни, които празнуваме.