Аз съм в детската градина

втора група (4-5 години)

Цена за комплект: 20.00 лв.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – II група е одобрена със заповед РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Виж МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

 • Детско портфолио;
 • Практическо ръководство за учителя;
 • Комплект табла;
 • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • Практическо ръководство за учителя по музика – 4,80 лв.
 • Музикален диск „Нарисувай ме” – 8 лв.
 • Хартиени вълшебства - 6,30 лв.

Детско портфолио

Детското портфолио – индивидуална папка на детето – съдържа Тетрадка по образователните направления Български език и литература, Социален свят и Природен свят и картони по образователните направления Математика, Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето. Номерирането им съответства на това по месеци в практическото ръководство за учителя.


Детското портфолио съдържа:

 1. ТЕТРАДКА, в които е интегрирано образователното съдържание по образователните направления Български език и литература, Социален свят и Природен свят ;
 2. 16 картона по Математика;
 3. 20 картона по Изобразително изкуство;
 4. 8 картона по Конструктивно-технически и битови дейности.

Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето.
Работата с тетрадката предоставя възможност на интегриране  на знанията, уменията и отношенията на децата по основните образователни направления.

Практическо ръководство за учителя

Практическото ръководство за учителя включва примерно годишно разпределение по учебни седмици по образователните направления. Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика, енциклопедична информация по Природен свят и Социален свят, сценарий за провеждане на празник.

Природен календар и комплект табла

Природният календар и комплектът табла са съобразени с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години и примерното разпределение на темите в практическото ръководство на учителя. Комплектът табла съдържа:

 1. Табла по образователно направление Български език и литература – илюстрации по приказките – „Трите прасенца“, „Три сестрички“, „Пожарът“, „Капризната котка“ и „Кравайчето“;
 2. Табло по образователно направление Изобразително изкуство – „Аз моделирам“:
  • използва се в практически ситуации при занимания за усвояване на умения за моделиране;
  • показани са различни техники за работа с пластичен материал (пластелин, моделин);
  • включени са модели на готови изделия.
 3. Табло по образователно направление Природен свят – „Животните и птиците през зимата“:
 • служи за онагледяване на животинския свят през един от годишните сезони – зима.

Практическо ръководство за учителя по музика
Цена: 4,80 лв.

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.

Музикален албум „Нарисувай ме“ – CD
Цена: 8 лв.

Музикалният албум „Нарисувай ме“ съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от втора възрастова група.

Хартиени вълшебства за втора група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена: 6,30 лв.

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То е ефективно средство за онагледяване, диференциране на образните представи на 4–5 годишните деца; за развитие на вариативното и образно-логическото им мислене. Дава възможност активно да участват в изграждането на самостоятелни или в сюжетни композиции вариативни образи, предмети за игри, украза, подаръци – двуизмерни или триизмерни, върху плоскост или в пространството. Забавните образи на Ножичка, Лепилко и Сгъвко, както и задачите, поднесени в занимателна стихотворна форма, съдействат за по-лекото и увлекателно овладяване на умения за сгъване, рязане, изкъсване и други. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.