Аз съм в детската градина

втора група (4-5 години)

Цена за комплект: 20.00 лв.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – II група е одобрена със заповед РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

 • Детско портфолио;
 • Практическо ръководство за учителя;
 • Комплект табла;
 • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • Практическо ръководство за учителя по музика – 4,80 лв.
 • Музикален диск „Нарисувай ме” – 8 лв.
 • Хартиени вълшебства - 6,30 лв.

Детско портфолио

Детското портфолио – индивидуална папка на детето – съдържа Тетрадка по образователните направления Български език и литература, Социален свят и Природен свят и картони по образователните направления Математика, Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето. Номерирането им съответства на това по месеци в практическото ръководство за учителя.


Детското портфолио съдържа:

 1. ТЕТРАДКА, в които е интегрирано образователното съдържание по образователните направления Български език и литература, Социален свят и Природен свят ;
 2. 16 картона по Математика;
 3. 20 картона по Изобразително изкуство;
 4. 8 картона по Конструктивно-технически и битови дейности.

Те са съобразени с примерното годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа на детето.
Работата с тетрадката предоставя възможност на интегриране  на знанията, уменията и отношенията на децата по основните образователни направления.

Практическо ръководство за учителя

Практическото ръководство за учителя включва примерно годишно разпределение по учебни седмици по образователните направления. Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика, енциклопедична информация по Природен свят и Социален свят, сценарий за провеждане на празник.

Природен календар и комплект табла

Природният календар и комплектът табла са съобразени с възрастовите особености на децата от 3 до 5 години и примерното разпределение на темите в практическото ръководство на учителя. Комплектът табла съдържа:

 1. Табла по образователно направление Български език и литература – илюстрации по приказките – „Трите прасенца“, „Три сестрички“, „Пожарът“, „Капризната котка“ и „Кравайчето“;
 2. Табло по образователно направление Изобразително изкуство – „Аз моделирам“:
  • използва се в практически ситуации при занимания за усвояване на умения за моделиране;
  • показани са различни техники за работа с пластичен материал (пластелин, моделин);
  • включени са модели на готови изделия.
 3. Табло по образователно направление Природен свят – „Животните и птиците през зимата“:
 • служи за онагледяване на животинския свят през един от годишните сезони – зима.

Практическо ръководство за учителя по музика
Цена: 4,80 лв.

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.

Музикален албум „Нарисувай ме“ – CD
Цена: 8 лв.

Музикалният албум „Нарисувай ме“ съдържа песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата от втора възрастова група.

Хартиени вълшебства за втора група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена: 6,30 лв.

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То е ефективно средство за онагледяване, диференциране на образните представи на 4–5 годишните деца; за развитие на вариативното и образно-логическото им мислене. Дава възможност активно да участват в изграждането на самостоятелни или в сюжетни композиции вариативни образи, предмети за игри, украза, подаръци – двуизмерни или триизмерни, върху плоскост или в пространството. Забавните образи на Ножичка, Лепилко и Сгъвко, както и задачите, поднесени в занимателна стихотворна форма, съдействат за по-лекото и увлекателно овладяване на умения за сгъване, рязане, изкъсване и други. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.