Уважаеми участници в конкурса

 за награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

Наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера се цели:
  •  да се съхранят и тачат във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас.
  • да са развива и подкрепя ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност.
  • детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата.
За присъждане на научната награда на Димитър Кръстев Димитров – Мастера през 2015 г. кандидатстваха общо 39 проекта с участието на 49 детски педагози от цялата страна.
Инициативният комитет за учредяване на наградатаи издателство „Изкуства“ взеха решение за публикуване на всички подадени за участие материали.
По този начин се поставя началото на ново научно-методическо списание „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“. Материалите ще бъдат достъпни свободно и онлайн: ВРЪЗКА ТУК
Всички подадени за участие доклади имат своята ценност за педагогическата практика. Целта на списанието е представените добри педагогически практики, опит и изводи да бъдат достояние на активно търсещия, четящия и креативен детски педагог.
На база на формулираните критерии за оценка на проектите след обобщаване на подадените от членовете на инициативния комитет предложения беше стигнато до следното решение за избор на най-добрите проекти:
За 2015 година се присъждат три първи награди на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера на следните проекти:
-       Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“.
  Антоанета Тодорова и Антоанета Григорова
  ЦДГ 1 „Ведрица“, гр. Благоевград;
-       Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5 годишните деца чрез игри.
  Милена Николаева Тотева
  ОДЗ „Слънце“, гр. Севлиево;
-       Ролята на играта в предучилищна възраст – важна предпоставка за развитието и възпитанието на малките деца.
  Марина Емилова Гунчева
  ОДЗ „Славейче“, гр. Криводол.
Всички участници в конкурса ще получат грамота и първото издание на списание „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“.
Церемонията по награждаването на участниците, връчването на грамотите и списанието ще бъде част от откриването на 6-ти Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 2.09.2015г. в гр. Бургас.