Уважаеми участници в конкурса

 за награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера

През 2016 година в конкурса взеха участие 53 автори с 41 различни по тематика, обем, съдържание статии, доклади и сценарии на учебни ситуации в детската градина, от 20 детски градини в България.
На основание предварително избраните критерии за оценка на подадените материали за творческото, нестандартното и обогатяващо детското развитие педагогическо взаимодействие чрез приложение на новата образователна парадигма на XXI век:
• поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.
• уважение и съхраняване на детската индивидуалност.
• приложение на игровия подход.
Комисията, съставена от членове на инициативния комитет, определи следните награди:

І. Специалната  награда е за г-жа Ивелина Н. Кънева, ДГ „Брезичка”, град Шумен, за работата й, описана в доклада: МОДЕЛИРАНЕ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА С ПОМОЩТА НА ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ (ПО МЕТОДА „МОДЕЛИРАНЕ С „МАЛКИ ЧОВЕЧЕТА“)

ІІ. Трите допълнителни награди са присъдени на:
Галя Дончева Милкова – директор на ДГ № 3 „Зорница“ ,Хасково за темата: Образование в ценности и стимулиране на креативността чрез педагогическо взаимодействие с детето
Татяна Янкова Ангелова  - ДГ „Иглика” гр. Бургас,, за темата: Изграждане на умения за безопасно поведение на детето чрез игрови подход
Виктория Петрова Джамбазова  - ДГ” Слънчице” за темата: Интерактивни игри в работата на детския учител III и IV група и взаимодействието му с децата чрез научните идеи на Д. Кр. Димитров – Мастера
Почетна грамота се връчва и на Виктория Валериева Симеонова за темата: Светлини, камера, действие Или как да възпитаме модерни, уверени и креативни деца, използвайки Информационно-комуникационни технологии
ІІІ. С Грамота и публикация в сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 2/2016 г. се удостояват:
Ивелина Н. Кънева, старши учител, ДГ „Брезичка“, град Шумен
Галя Дончева Милкова, ДГ № 3 „Зорница“, гр. Хасково
Татяна Янкова Ангелова, главен учител, ДГ „Иглика“, гр. Бургас
Виктория Петрова Джамбазова, ДГ №79 „Слънчице“, град София
Виктория Валериева Симеонова, Детска градина „Звънче“, гр. Плевен
Веселка Маркова Сепиева, старши учител, Детска градина №13 „Иглика“, град Плевен
Даниела Митова, учител, ДГ №83 „Славейче“, гр. София
Екатерина Георгиева Кръстинова, главен учител, ДГ „Радост“, град Пазарджик
Елза Ю. Боянова, учител, ДГ ,,Щастливо детство“, с. Долни Цибър, обл. Монтана

Антоанета Григорова , Антоанета Тодорова , ДГ №1 „Ведрица“ Благоевград
Илинка Петкова Горанчовска, старши учител, ДГ „Детелина“, гр. Бяла Слатина
Мариана Дафчева, старши учител, ДГ „Никола Йонков Вапцаров“, град Асеновград
Цветанка Младенова Николова, старши учител, Соня Асенова Вълчинова, учител, ДГ №10 „Карамфилче“, гр. Варна
О. Иванова, М. Христова, И. Монева, ДГ №67 „Чучулига“, град София
Ваня Мииткова Николова , Стилиянка Петрова Георгиева , ДГ Буратино “, гр . Шумен
Д.п. Румяна Николова, Детска градина „Теменуга“, гр. Плевен
Саша Байчева Саздова, ДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна
Светла Йорданова Герджикова, старши учител, ДГ „Буратино“, гр. Пловдив
Стела Петкова, учител, ДГ „Звънче“, гр. Плевен
Тереза Атанасова Тончева, главен учител, ДГ №3 „Детелини“, Благоевград
Наталия Христанова, директор, Атанаска Николаева, ст. учител, ДГ „Слънце“, гр. Левски, обл. Плевен

ІV. Всички участници ще получат Грамота за участие и сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие“ бр. 2/2016 г.“.
Материалите ще бъдат достъпни свободно и онлайн: ВРЪЗКА ТУК.
 

Церемонията по награждаване се проведе
на 18 ноември 2016г. от 13.30ч. – 15.00ч.
в зала 205 на Педагогическия факултет, към Трайкийски университет –  Стара Загора.
Тракийският университет е свързан с първите стъпки на педагогическата и преподавателска дейност на Димитър Димитров-Мастера.

БЛАГОДАРЯМИ ВА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА!
Очакваме ви  на следващото издание на конкурса през 2017 година!