Какво трябва да знаете за дисциплината?

Дисциплината е поведение, подчинено на ред и изпълнение на правила в семейството/ детската градина/ училището/обществото. Думата дисциплинирам има латински произход и означа „уча“.