Бунтът на три-годишните

Към третата година от живота на детето настъпва друг критичен период. Той е свързан с израстването на детето и желанието да бъде самостоятелно. В същото време се проявява и желанието да бъде одобрено от възрастните. Това е възрастта, когато започва формирането на детската личност и първите прояви на самосъзнание и самооценка. В действителност детето не е толкова голямо, за да му се дава голямо пространство за свобода за самостоятелност. Отношението на възрастния към детето обаче се запазва и неговите грижи са като към малко и не можещо дете. Това не отговаря на детската потребност от самостоятелност. Именно това незадоволяване на нуждите на детето поражда негативизма му.

Нови черти в поведението на детето

Поведение на родителя

Възраст: 3–4 години, Фаза на „Аз-а“

Криза /потребност от независимост, изграждане на автономност и собствена ценност

Възможните прояви са: нежелание на детето да се подчини на възрастните; отказ от храна и сън; ядосва се; мръщи се; проявява негативизъм (инат и своеволие).

Детето постепенно се отделя от майката и има право да бъде себе си. Затова тя разрешава на детето да каже: „да“ и „не“ и да ги използва по-нататък в живота си. Поставя началото на границите за развитие на междуличностните взаимоотношения, без манипулиране.

Криза /потребност да се утвърди в отношенията си с родителите и групата връстници; определяне на граници на допустимо детско поведение, откриване на сексуалността. Период на „Аз-а“, през който детето се самоопознава, самооценява и започва развитие на неговата самоувереност.

Възможните прояви са: стремеж за отделяне от родители и заемане на място в групата от връстници; начало на сравняване с другите деца. Детето открива своя пол: момиче или момче и изследва типичните белези на пола (играта „чичо доктор“). Когато детето чува „не играй с това дете“, „бъди добро като...“, в него започва да се развива чувство на вина и срам. Те ограничават инициативността и самостоятелността. Ако на детето му се забранява, то изживява страх, който може да се отрази върху живота му по-късно. При проява на негативизъм детето трябва да се изведе от ситуацията, където никой няма да обръща внимание на поведението му, докато то не се успокои.

Осигурява условия детето да се чувства обичано, защитено в среда на доверие, без насилие и наказания. Насърчава детските прояви и интерес към света и спазването на правила. Дава положителни оценки, които помагат на детето да осъзнае собственото си „Аз“ и да развива самооценката си. Използва правилно поощрението и физическия контакт. Не допуска наказания. Извежда от ситуацията и обяснява на детето неговото поведение. Борбата за надмощие е губеща и за двете страни. Базата е уважение на себе си и личността на детето.