Аз съм в детската градина

(5-6 години)

Цена за комплект: * лв.

*Цената на комплекта за учебната 2017/2018 г. e определена от Постановление на Министерски съвет.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – III група е одобрена със заповед РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Виж МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 

Комплектът включва:

  • Книга 1 (първо полугодие);
  • Книга 2 (второ полугодие);
  • Детско портфолио;
  • Практическо ръководство за учителя;
  • Практическо ръководство за учителя по музика;
  • Музикален диск „Звездичка“;
  • Комплект табла;
  • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, практическо ръководство за учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

  • „Хартиени вълшебства за трета група – задачи и материали за апликиране и конструиране, автор Наталия Стойкова - 6,30 лв.
  • „Пъстро календарче – занимателни игри, свързани с празниците, автори Наталия Стойкова, Ангелина Жекова - 5,40 лв.

Книги 1, Книга 2

Книга 1 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през първото полугодие. В нея са предложени игрови, занимателни, логически и практически занимания по образователни направления: Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство.

Книга 2 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през второто полугодие по същите образователни направления.


Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа цифри, жетони, геометрични фигури и форми, разгъвки по Конструктивно-технически и битови дейности.


Методическо ръководство на учителя

Новото Методическото ръководство за учителя включва:
• Съгласно изискванията на чл.29 ал.4 на Наредба №5 за предучилищно образование е разработено тематично разпределение за учебната година (36 учебни седмици) по всички образователни направления, което таблично съдържа:
- месец
- учебна седмица
- образователно направление
- образователно ядро
- тема
- методи, средства, похвати и форма
- очаквани резултати - знания, умения и отношения
- приложение
- забележка.
• Примерни разработки на основната форма на педагогическо взаимодействие “педагогическа ситуация” по всички образователни направления и образователни ядра.
• Указания за проследяване на резултатите от постиженията на децата - същност, методи и форми
• Съдържание на детско портфолио
• Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика.


Природен календар и комплект табла

Природният календар е разработен по сезони. Графичното представяне на месеците позволява попълването му от децата чрез използване на лгендата за отразяване на времето. Комплектът табла е с илюстрации на художествени произведения по Български език и литература.

Практическо ръководство за учителя по музика

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.

Музикални албуми „Звездичка“ и „Музикална кутийка“ – CD

В музикалните албуми са включени песни и музикалните им съпроводи, съобразени с музикалните възможности на децата. Звукозаписите са подходящи за ползване в трета възрастова група.

Хартиени вълшебства за трета група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена: 6,30 лв.

Хартиени вълшебства

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. Като разчита на интеграцията на изобразителната и конструктивно-техническата дейност, то съдейства за развитието на детската наблюдателност, на образно-логическото мислене и конструктивно въображеие, за усъвършенстване на тези умения на децата. Помагалото за 5–6 годишните деца разширява знанията на децата за получаване на пластични изображения, разнообразни предмети, оригами и други. Конструкциите са достъпни за децата и осигуряват връзка със заобикалящата действителност, празниците и развлеченията. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.