Аз съм в детската градина

(6-7 години)

Цена за комплект: * лв.

*Цената на комплекта за учебната 2017/2018 г. e определена от Постановление на Министерски съвет.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – IV група е одобрена със заповед РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 


Комплектът включва:

 • Книга 1 (първо полугодие).
 • Книга 2 (второ полугодие).
 • Детско портфолио.
 • Практическо ръководство за учителя.
 • Практическо ръководство за учителя по музика.
 • Музикален диск „Нека бъдем добри“.
 • Комплект табла.
 • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, практическо ръководство за учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • Тетрадка за упражнения по фина моторика - 4.80 лв.
 • Мултимедиен продукт – 8.00 лв.
 • „Хартиени вълшебства за четвърта група – задачи и материали за апликиране и конструиране, автор Наталия Стойкова - 6,30 лв.
 • „Пъстро календарче – занимателни игри, свързани с празниците, автори Наталия Стойкова, Ангелина Жекова - 5,40 лв.

Книга 1, Книга 2

Книга 1 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през първото полугодие. В нея са предложени игрови, занимателни, логически и практически занимания по образователни направления: Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство.

Книга 2 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през второто полугодие по същите образователни направления.

Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа цифри, жетони, геометрични фигури и форми, разгъвки по Конструктивно-технически и битови дейности.

Методическо ръководство на учителя

Новото Методическото ръководство за учителя включва:
• Съгласно изискванията на чл.29 ал.4 на Наредба №5 за предучилищно образование е разработено тематично разпределение за учебната година (36 учебни седмици) по всички образователни направления, което таблично съдържа:
- месец
- учебна седмица
- образователно направление
- образователно ядро
- тема
- методи, средства, похвати и форма
- очаквани резултати - знания, умения и отношения
- приложение
- забележка.
• Примерни разработки на основната форма на педагогическо взаимодействие “педагогическа ситуация” по всички образователни направления и образователни ядра.
• Указания за проследяване на резултатите от постиженията на децата - същност, методи и форми
• Съдържание на детско портфолио
• Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика.


Практическо ръководство за учителя по музика

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.


Музикален албум „Вече съм голям“ – CD

Музикалният албум „Вече съм голям“ съдържа песни в изпълнение на деца от Музикална студия Евтерпа, гр. София, с музикален ръководител Аня Краваева.  Подбрани са и инструментални съпроводи, с които да се улесни както ежедневната работа на педагога, така и организирането на тържества през учебната година.


Природен календар и комплект табла

Природният календар е разработен по сезони. Графичното представяне на месеците позволява попълването му от децата чрез използване на лгендата за отразяване на времето. Комплектът табла е с илюстрации на художествени произведения по Български език и литература

Занимателна тетрадка за упражнения

Цена: 4,80 лв.

Занимателна тетрадка

Тетрадката включва задачи за развитие на фината моторика, наблюдателност и концентрация на вниманието.

Хартиени вълшебства за четвърта група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена на албума: 6,30 лв.

Хартиени вълшебства

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ за 6–7 годишните деца съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То осигурява създаването на полезни и естетически конструкции за игри, диадеми и шапки, за празници и развлечения, декори и герои за куклен театър и театър на маса. Дава възможност на децата да прилагат и усъвършенстват придобитите умения за апликиране и конструиране, но в по-нова и по-творческа атмосфера при реализиране на познати и нови идеи. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.