Аз съм в детската градина

(6-7 години)

Цена за комплект: * лв.

*Цената на комплекта за учебната 2017/2018 г. e определена от Постановление на Министерски съвет.

Програмната система „Аз съм в детската градина“ – IV група е одобрена със заповед РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката.

Виж презентация за Програмната система: МУЛТИМЕДИЯ

Виж годишно разпределение за Програмната система: АЗ СЪМ УЧИТЕЛ

Виж МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

ЗАЯВИ (Съхранете бланката за заявка на своя компютър (Save). Попълнете празните полета. Изпратете заявката по пощата на адреса на издателството или по електронната поща на адрес izkustva@yahoo.com) 


Комплектът включва:

 • Книга 1 (първо полугодие).
 • Книга 2 (второ полугодие).
 • Детско портфолио.
 • Практическо ръководство за учителя.
 • Практическо ръководство за учителя по музика.
 • Музикален диск „Нека бъдем добри“.
 • Комплект табла.
 • Природен календар.

Практическо ръководство за учителя, практическо ръководство за учителя по музика, музикален диск, комплект табла и природен календар се получават при заявка за група.

Към комплекта се предлагат:

 • Тетрадка за упражнения по фина моторика - 4.80 лв.
 • Мултимедиен продукт – 8.00 лв.
 • „Хартиени вълшебства за четвърта група – задачи и материали за апликиране и конструиране, автор Наталия Стойкова - 6,30 лв.
 • „Пъстро календарче – занимателни игри, свързани с празниците, автори Наталия Стойкова, Ангелина Жекова - 5,40 лв.

Книга 1, Книга 2

Книга 1 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през първото полугодие. В нея са предложени игрови, занимателни, логически и практически занимания по образователни направления: Български език и литература, Математика, Социален свят, Природен свят, Изобразително изкуство.

Книга 2 е предназначена за индивидулана работа на всяко дете през второто полугодие по същите образователни направления.

Детско портфолио

Индивидуалната папка на детето съдържа цифри, жетони, геометрични фигури и форми, разгъвки по Конструктивно-технически и битови дейности.

Методическо ръководство на учителя

Новото Методическото ръководство за учителя включва:
• Съгласно изискванията на чл.29 ал.4 на Наредба №5 за предучилищно образование е разработено тематично разпределение за учебната година (36 учебни седмици) по всички образователни направления, което таблично съдържа:
- месец
- учебна седмица
- образователно направление
- образователно ядро
- тема
- методи, средства, похвати и форма
- очаквани резултати - знания, умения и отношения
- приложение
- забележка.
• Примерни разработки на основната форма на педагогическо взаимодействие “педагогическа ситуация” по всички образователни направления и образователни ядра.
• Указания за проследяване на резултатите от постиженията на децата - същност, методи и форми
• Съдържание на детско портфолио
• Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Учебното съдържание е разработено таблично, което улеснява учителя при ежедневното планиране. В приложението са включени художествени произведения и дидактични игри по Български език и литература, примерни подвижни игри по Физическа култура, примерни дидактични игри и упражнения по Математика.


Практическо ръководство за учителя по музика

Практическото ръководство за учителя по музика съдържа годишно разпределение по образователно направление Музика и примерни песни, музикални игри и произведения за слушане.


Музикален албум „Вече съм голям“ – CD

Музикалният албум „Вече съм голям“ съдържа песни в изпълнение на деца от Музикална студия Евтерпа, гр. София, с музикален ръководител Аня Краваева.  Подбрани са и инструментални съпроводи, с които да се улесни както ежедневната работа на педагога, така и организирането на тържества през учебната година.


Природен календар и комплект табла

Природният календар е разработен по сезони. Графичното представяне на месеците позволява попълването му от децата чрез използване на лгендата за отразяване на времето. Комплектът табла е с илюстрации на художествени произведения по Български език и литература

Занимателна тетрадка за упражнения

Цена: 4,80 лв.

Занимателна тетрадка

Тетрадката включва задачи за развитие на фината моторика, наблюдателност и концентрация на вниманието.

Хартиени вълшебства за четвърта група
Автор: Наталия Стойкова; Автор стихове: Ангелина Жекова
Цена на албума: 6,30 лв.

Хартиени вълшебства

Формат: 60х90/8, Брой листове: 24
Учебното помагало „Хартиени вълшебства“ за 6–7 годишните деца съдържа теми и задачи по образователните направления „Изобразително изкуство“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ за работа с хартия и техники за апликиране и художествено конструиране. То осигурява създаването на полезни и естетически конструкции за игри, диадеми и шапки, за празници и развлечения, декори и герои за куклен театър и театър на маса. Дава възможност на децата да прилагат и усъвършенстват придобитите умения за апликиране и конструиране, но в по-нова и по-творческа атмосфера при реализиране на познати и нови идеи. Заниманията се изпълняват в детската градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.