Английски език за 2.клас

Англисйки език за 2. клас

учебник и учебна тетрадка
по общообразователна подготовка

автори: Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Елена Ташева, Виолета Бгданова, Силвия Челебиева

рецензент: Стюарт Камерън

художник: Младена Елезова, Христо Елезов

 

За разглеждане на Демо-учебника, моля използвайте браузер Google Chrome или Mozilla

Разгледай част от учебника

 

Разгледай част от учебната тетрадка