Уважаеми участници в четвъртия конкурс на името на Димитър Кр.Димитров – Мастера!
Излезе сборника „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“, №4, където е публикуван вашия материал.
Церемонията по връчване на наградите ще бъде на 02.12.2019 г. от 14,00 часа в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Първи корпус, зала 114.
Ако желаете да получите сборника преди процедурата по награждаване, моля ви изпратете ни вашия точен адрес и телефон на следния е-майл адрес: office@izkustva.net; Тема: За сборника от конкурса.
Тук можете да видите съдържанието на списанието.
Благодарим за вашето участие!
От Инициативния комитет
Уважаеми колеги,
В конкурса за Иновационни автодидактичните игри за деца от предучилищна възраст – научна награда  на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера получихме 62 разработки. Представените разработки са с богато съдържание по различните образователни направления и прекрасно изработен илюстративен материал. Учителите, предложили автодидактичните игри, са се съобразили с условията на конкурса, проявили са творчество за реализиране на очакваните резултати от ДОС чрез игровото и дидактично съдържание. Удовлетворени сме, че тази година учители от педагогическия екип на една градина се включват активно, като участват с повече от една автодидактична игра. Това наложи допълнение на регламента за награждаване и решението ни за връчване на екипна награда.
Комисията – членове на Инициативния комитет за учредяване на наградата определи следните награди:

Специална награда: Спаска Мирчева, ДГ Детелини, Благоевград

Допълнителни награди:
Ина Цветанова Илиева-Асенова, ДГ Европейчета, гр. Враца
Сабиха Шахин, ДГ Якоруда, гр. Якоруда
Венелина Николова, ДГ Ралица, Кричим
Татяна Маринова, ДГ Иглика, Плевен
 
Екипна награда се присъжда на:
ДГ Първи юни, Благоевград,
ДГ Ведрица, Благоевград
ДГ Джани Родари, Гоце Делчев
ДГ Слънце, Гоце Делчев
ДГ Българче, Перник
ДГ Космонавт Шумен

Всички разработки, които отговарят на регламента на конкурса, ще бъдат публикувани в Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ 4/2018 г. и ще получат Грамота за участие на церемонията.
 
От Инициативния комитет