V издание на конкурса за научната награда на Димитър Кръстев Димитров-Мастера – „Творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“


Уважаеми участници,
Благодарим на  всички участници, представили своите разработки за „Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст“ чрез:

 • Екипна задача

 • Сюжетно-ролева игра.

Журито присъжда 2 специални награди:

 • За екипна задача на Златина Байчева и Кристина Панчева от ДГ „Делфинче“ – Бургас

 • За сюжетно-ролева игра на гл. учител Даниела Добрева-Иванова и Виолета Иванова от ДГ “Зорница“ – Сливен

Грамота за участие и публикация в Сборник „Творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ получават:

 • Елка Стефанова, Мария Калайджиева – ДГ „Зорница“, Асеновград

 • Христина Маркова-Димитрова – ДГ 8 Вечерница, Благоевград

 • Михаела Войнова – ДГ „Синчец“, Благоевград

 • Дарина Петкова, Даниела Георгиева – ДГ „Изгрев“, Бургас

 • Красимира Узунова – ДГ „Радост“, Бургас

 • Зорница Заркова – ДГ 11 „Незабравка“, Варна

 • Надя Атанасова, Радостина Джеджева – ДГ „Първи юни“, Варна

 • Анелия Вачева – ДГ „Здравец“, Велико Търново

 • Румяна Панталеева, Росица Докева – ДГ „Брезичка“, Враца

 • Валентина Христова, Румяна Тодорова – ДГ „Знаме на мира“ Враца

 • Инж. Ирена Иванова, Светлана Пейкова – ДГ „Незабравка“, Девня

 • Снежана Атанасова, Себиха Колачева, Ася Дилянова – ДГ „Елица“, Мадан

 • Силвия Кунчева-Захариева – ДГ „Иглика“, Плевен

 • Татяна Маринова – ДГ „Иглика“, Плевен

 • Павлина Илиева – ДГ „Щастливо детство“, Плевен

 • Веселина Дянкова, Юлияна Запрянова – ДГ „Наталия“, Пловдив

 • Мариана Хаджидемирева, Васила Ангелова – ОУ „Васил Левски“, Пловдив

 • Галя Чалова – ДГ „Здравец“, Първомайци

 • Мария Темелкова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Камен

 • Теодора Васева, Светла Карабойчева – ДГ 61 „Шарено петле“, София

 • Лилия Василева – ДГ 162 „Вихрогонче“, София

 • Ренета Тодорова, Мария Ганева – ДГ 68 „Патиланско царство“, Стара Загора

 • Иванка Монева – ДГ 34 „Райна Княгиня“, Стара Загора

 • Анета Филипова – ДГ „Васил Левски“, Тетевен

 • Христина Стоянова, Теодора Василева, Ивелина Драганова, Цветомира Василева, Цветалина Стефанова, Елена Бойчева – ДГ „Космонавт“, Шумен

Церемонията по награждаване е на 01. 11.2021 г. В зависимост от епидемиологичната обстановка може да бъде в реална или виртуална среда. Всички наградени ще получат е-мейл за детайлите по церемонията, най-късно в средата на м. октомври, т.г.