Примерни годишни разпределения по Информационни технологии и Информатика за учебната 2019/2020 година
Разгледай
Изтегли Годишно тематично разпределение