Примерни годишни разпределения по Информационни технологии за 1. клас и 5. клас
по новите учебни програми и действащите учебни помагала 
през учебната 2016/2017 година

 

Информационни технологии 1. клас

 

Информационни технологии 5. клас